Till vart och ett av våra smycken medföljer ett kort. Kortet och dess betydelse skapar en förbindelse till smycket och du väljer själv det kort du önskar. På baksidan kan du skriva din egen intention, affirmation eller önskan.

Klicka på det valda kortet för att lägga det i kassan.