Blå Topas

Topas är en mycket speciell sten som transformerar negativa energier till positiva, som kärlek och glädje. Den hjälper sin bärare att se klart och uttrycka sitt innersta. Den ger lugnande energier och den som bär topas kan känna den universella omsorgen.