kristallbädd från brasilien

MELLAN JUNI OCH AUGUSTI HAR VI ETT UPPEHÅLL MED CHAKRABALANSERINGAR. TIDSBOKNINGEN ÖPPNAR IGEN DEN 1/9.

Hos oss kan du göra en chakrabalansering i vår kristallbädd från Casa de Dom Inácio, i Abadiänia i Brasilien. 

En balansering tar ca 50 min och kostar 450 kr.

Balanseringen innebär att du ligger ned med slutna ögon och tar emot ljusenergi från sju belysta och specialslipade bergskristaller, där ljus och färg lyser i ett växelvis mönster relaterade till de sju största chakrorna.

Balanseringen renar chakrorna och frigör gamla blockeringar och negativa energier. Den balanserar flödet i chakrorna så att livskraften kan flöda friare i energikanalerna och stärka deras naturliga rotation. Effekten blir ökad energi och balans och därmed ökat välbefinnande. 

Du kan köpa din chakrabalansering här genom att klicka på bilden till vänster.
Efter köpet, skriv ut kvittot och ta med dig till din balansering.

Bokningsbara tider hittar och bokar du här http://www.sjalskarlek.valei.com

Önskar du ytterligare information om balanseringen, skicka oss ett email till karlek@sjalskarlek.se.

 

HÄR KAN DU BOKA EN TID FÖR CHAKRABALANSERING

Välj tjänsten CHAKRABALANSERING