kristallbädd från brasilien

Hos oss kan du göra en chakrabalansering i vår kristallbädd från Casa de Dom Inácio, i Abadiänia i Brasilien. 

En balansering tar ca 50 min och kostar 450 kr. Bokningsbara tider hittar här http://www.sjalskarlek.valei.com Räkna med att hela behandlingen tar ca 60 min, med tid för ombyte mm.

Vi har också drop-in som kostar 350 kr. Dessa platser går dock inte att boka och vi kan inte garantera att det finns någon tillgänglig tid när du kommer.

Balanseringen innebär att du ligger ned med slutna ögon och tar emot ljusenergi från sju belysta och specialslipade bergskristaller, där ljus och färg lyser i ett växelvis mönster relaterade till de sju största chakrorna.

Balanseringen renar chakrorna och frigör gamla blockeringar och negativa energier. Den balanserar flödet i chakrorna så att livskraften kan flöda friare i energikanalerna och stärka deras naturliga rotation. Effekten blir ökad energi och balans och därmed ökat välbefinnande. 

Önskar du ytterligare information om balanseringen, skicka oss ett email till karlek@sjalskarlek.se.

 

HÄR KAN DU BOKA EN TID FÖR CHAKRABALANSERING

Välj tjänsten CHAKRABALANSERING